Alkaloider

Alkaloider definieras som naturligt förekommande kvävehaltiga och basiska ämnen som finns i hela läkeväxten

Dock existerar ämnet främst i de växtdelar som är mer utsatta; i blad, frukter och bark

Visste du att nikotin finns i tomat och potatis, dock i små mängder? Och att många växter och svampar använder alkaloider i försvarssyfte? Tobaksplantan använder bland annat alkaloiden nikotin för att hämma tillväxten för konkurrerande växter.

Naturen är mer finurlig än vi kan tänka oss!

När alkaloider löses upp i vatten bildas en basisk lösning och flertalet är fasta, färglösa och utan doft. Ofta innehåller en växt flera olika alkaloider som samverkar.

Alkaloider är det ämne som har kraftigast effekt hos människor och djur. Vi känner till flera hundra olika alkaloider där morfin, kokain, nikotin och koffein är kanske de mest kända.

Morfin är den mest använda alkaloid som inom sjukvården används i smärtstillande och bedövande syfte. Den utvinns från växten Opievallmo, som innehåller sex medicinskt verksamma alkaloider.

Alla alkaloider är giftiga vid för hög dosering och används till största delen i smärtstillande, kramplösande och hostlindrande medel. Därför är en bra florabok med bestämningsnycklar av största vikt om man är intresserad av läkeväxter som egenvård. Detta för att undvika förväxling av giftiga, oätliga växter.

De växter som producerar alkaloider har viss möjlighet till medicinsk verkan. Dock är det endast ett fåtal som verkar gynnsamt och då vid rätt dosering.

Alkaloidhalten är störst just före och i början av växtens blomning. Alkaloiderna är de mest utforskade och aktiva av läkeväxternas verksamma beståndsdelar.