Glykosider

Glykosider är organiska ämnen som förekommer i många växter och djur. Glykosider finns i växtens rot och bildas i en kemiskt förening mellan en sockerart och en alkohol 

 

Det finns många olika typer av glykosider med olika terapeutiska egenskaper. Några få exempel på glykosidgrupper och dess påverkan är:

Alkaloidglykosider - Påverkar centrala nervsystemet och är giftig i höga doser

Antocyanglykosider - Kärlstärkande egenskaper

Fenolglykosider - Antiseptisk verkan

Kumaringlykosider - Verkar lugnande och främjar flödet i blod och lymfa.

Liksom alkaloider påverkar glukosider människor och djur i hög grad redan vid små mängder. Glykosider är verksamma ämnen och ibland starka gifter. Glykosidernas effekter är bland annat descinficerande och inflammationshämmande. De är också hudretande, främjande för blodcirkulation till huden och urindrivande.

Det finns aktiva glykosider i fingerborgsblomman (Digitalis purpurea) och liljekonvalj (Convallaria majalis) som tidigare användes som hjärtmedicin. Glykosiderna har dock skiftande sammansättning från växt till växt. Det ger därför varierande medicinska effekter och fingerborgsblomman är idag utbytt mot syntetiskt framställda ämnen för mer stabilitet som hjärtmedicin.