Äpple

Förekomst:

Användbara växtdelar:

Aktiva växtämnen:

Farmakologi:

Medicinsk användning:

Giftighet: