Läkeväxters beståndsdelar och gynnsam insamlingstid

Växternas beståndsdelar som går att använda i egenvård är blad, blommor, rötter, bär och frukt. Det är viktigt att se till att växtdelarna är friska exemplar och inte angripna av skadeinsekter, har mögelsvamp eller är missfärgade och skadade på något sätt

 

Tänk på att inte plocka från besprutade träd och buskar. Försök också undvika odlad åkermark och övriga områden som kan vara påverkade av utsläpp och liknande. Sunt hederligt bondförnuft brukar fungera gott!

Rötter gräver du upp endera tidigt på våren eller mot hösten. Den mesta näringen och verksamma substanser finns kvar nere i roten just då. Blommor är som mest innehållsrik på aktiva växtämnen i början av blomningstiden och plockas gärna nyutslagna.

Bladen däremot skall man försöka skörda innan blomning för bästa näringsinnehåll. Bär och frukter får man gott lov att vänta tills de mognat. Den som väntar på något gott kan aldrig någonsin vänta för länge, eller hur?

Samla och torka växter i samklang med naturens rytm för bästa utbyte av aktiva växtämnen. Du kan börja tidigt på våren med nässlor och späda maskrosblad och fortsätta långt in på hösten med vitaminstinna frukter och bär.

Gör det enkelt och lustfyllt efter den tid du har till övers. Några nyplockade björklöv från morgonturen blir energisk infusion och en enkel bukett med vilda blommor gör gott för kropp & själ.