Välj bra tidspunkt och växtplats när du skördar

Välj rätt tidspunkt på dagen då du plockar läkeörterna. Gå gärna ut på skördetur mitt på dagen i klart väder, då morgondaggen hunnit dunsta. Undvik skörda direkt efter regnväder utan vänta hellre in torrare väderlek 

 

Plocka i luftiga påsar av papper/tyg eller vanlig korg. Använd ej plastpåsar då växterna börjar svettas och kan börja mögla vid torkning. Se också till att redskapen du använder, som kniv eller sax, är rena.

Tänk också på vilken plats du plockar dina läkeörter. Undvik närhet till bilvägar, besprutad mark och friluftsområden där många rastar sina hundar. Om du tänker plocka växter i naturreservat och parker så ta reda på vilka regler som gäller där.

Plocka inte rent på en plats utan lämna kvar växter för dess fröspridning och fortlevnad. Ägna också en tanke till de djur som kanske lever av de örter du nyss skördat och spara maten till dem. Varsam omtanke är alltid till godo.

Tänk också på att vara helt säker så du plockar rätt läkeört! Naturen bjuder på mycket gott men det finns också växter som är giftiga och skadliga för människan att inta. Skaffa kunskap med en bra florabok med bestämningsnycklar och bilder.